Shards of Sharn

Plugawi w Pogoren

Tułacze Sarkana - początki

Członkowie drużyny z różnych powodów znaleźli się w stolicy państwa Magów – Pogoren. Po mniej lub bardziej burzliwych introdukcjach zostali poproszeni o rozwiązanie tajemniczych morderstw w części magazynowej miasta.
Z pomocą sojuszników magów – Bractwa, znanego wcześniej jako gildia złodziei dowiedziano się, że w temat zamieszani są Plugawi. Drużyna spotkała Kevlamina Istariana, młodego Paladyna ze wschodu. W trakcie wspólnej potyczki złotowłosy zraniony został zatrutą strzałą. Sprawa była najwyższej wagi politycznej, zatem mentor Alstrona, Starszy Mag Gildii Lord Horendithas załatwił audiencję u Isil – głowy Gildii i państwa Pogoren. Ta poprosiła drużynę o bezpieczne dostarczenie Kevlamina do kleryków, którzy mogliby pomóc z trucizną. Tacy mogli znajdować się na pewno w Istarii, może trochę bliżej w Sharn, ale tam drużyna niekoniecznie mogła być mile widziana.
Z samego rana drużyna opuściła Miasto w Chmurach i tak zaczęła się ich tułaczka.

Comments

przeroog przeroog

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.