Shards of Sharn

Wyjazd z Cadei

Po dwudniowej imprezie, z lekkim bólem głowy Alstron wraz z Mantrą wyjechali na północ.
“Za dużo czasu spędziliśmy pijąc wino i butwiejąc w tawernach. Pora dowiedzieć się o co chodzi z tymi Plugawymi. Może po drodze dowiem się czegoś w tym temacie.” Pomyślał Alstron.
5e48c1b01d9dae2a69c48c07560395d7.jpg

Comments

przeroog DemoNika

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.