Shards of Sharn

Przemyślenia cd...

.... durne miasto ...

Jak oni tak beztrosko się bawią? Tak czy inaczej … ja nie mogę … nie chcę …
Ciągle wisi nade mną przekorny los zesłany nie wiadomo przez kogo i dlaczego? Dlaczego akurat na mnie? Czy mało jest godnych wybranków takiego “podarku”? Pewnie jacyś pozbawieni swojego rozumu i wyjałowieni z myśli, kultyści ozłocili by mnie za ten dar…. Swoją drogą nie mam pojęcia od kiedy to to to… to plugastwo się mnie uczepiło…
Nie chce … nie mogę się poddać. Nie przeszkodzi mi to w mojej misji, w żadnej misji…
Ciekawe czy ten smoczy praprzodek Bahamut, którego tak ślepo wielbią w swych świątyniach te zakute pały mógłby coś doradzić …
temple.jpg
Chyba nic nie zaszkodzi zapytać …
prayer.jpg

Comments

przeroog m_w_bany

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.